3. Seminarii personalizate si CONSULTATII
- pentru persoane individuale, familii, grupuri
- conditii si preturi negociabile